Biłgoraj Głosuje W Wyborach Samorządowych - zależy nam na Twoim udziale

Komitet wyborczy wyborcow niezalezni - logo

Głosuję na Niezależnych - wybieram świadomie

Program
wyborczy

Poznaj nasz program wyborczy, skoncentrowany na rozwoju, ekologii i społeczności. Odkryj, jak zamierzamy zmieniać nasze miasto na lepsze. Przekonaj się, jakie plany mamy dla przyszłości. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.

01

Rekreacja i Turystyka

Planujemy stworzenie atrakcyjnych miejsc wypoczynkowych wzdłuż rzek Biała i Czarna Łada, z łatwo dostępnymi ścieżkami spacerowymi i elementami małej architektury, dostosowanymi do potrzeb osób w każdym wieku.

Urządzenie parku Stanisława Nowakowskiego, z myślą o wzbogaceniu go o nowe atrakcje takie jak oczko wodne czy plac zabaw, zawsze w dialogu z mieszkańcami w celu dopasowania do ich oczekiwań.

Rozbudujemy infrastrukturę gastronomiczną przy zalewie Bojary i dodamy nowe punkty rekreacyjne, by stworzyć miejsce przyjazne rodzinom.

Planujemy także rozwój ścieżek rowerowych, szczególnie w centrum, by promować ekologiczne formy transportu.

02

Ochrona środowiska

Naszym celem jest redukcja smogu poprzez programy edukacyjne, dofinansowanie wymiany starych pieców na nowoczesne rozwiązania oraz zachęcanie mieszkańców do korzystania z rowerów.

03

Sport

Zwiększymy finansowanie dla lokalnych klubów i stowarzyszeń, by wspierać rozwój sportu na każdym poziomie.

Planujemy rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej, w tym budowę nowych kortów tenisowych i boisk, oraz rozwój bazy hotelowej z elementami odnowy biologicznej na terenie OSIR.

Będziemy aktywnie wspierać organizację imprez sportowych, które promują Biłgoraj i region.

04

Kultura

Chcemy poszerzyć ofertę kulturalną, by odpowiadała na potrzeby wszystkich grup wiekowych, szczególnie młodzieży i seniorów.

05

Osoby z Niepełnosprawnościami

Zobowiązujemy się do usunięcia barier architektonicznych, tworząc przestrzeń dostępną dla wszystkich.

06

Przedsiębiorczość

Wspieranie lokalnych przedsiębiorców poprzez tworzenie korzystnych warunków do inwestycji i współpracy, w tym utworzenie Rady Przedsiębiorców i zakup terenów pod inwestycje.

07

Infrastruktura

Naszym priorytetem jest budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg osiedlowych, by poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

08

Seniorzy

Planujemy zwiększenie liczby miejsc w dziennych domach opieki oraz rozbudowę oferty kulturalnej i rekreacyjnej dla seniorów.

09

Rozwój Samorządności

Zwiększymy środki przeznaczone na budżet obywatelski, umożliwiając mieszkańcom decydowanie o kluczowych projektach. Organizowane będą regularne spotkania z mieszkańcami, by omawiać bieżące sprawy miasta.

10

Bezpieczeństwo

Planujemy modernizację systemu monitoringu miejskiego oraz intensyfikację współpracy z Policją w celu poprawy bezpieczeństwa.

11

Oświata

Zwiększymy ofertę zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych w szkołach, poprawimy ofertę zajęć przedszkolnych i wprowadzimy zajęcia korekcyjne dla uczniów potrzebujących wsparcia.

„Biłgorajski Bon Żłobkowy” Świadczenie to ma na celu wsparcie rodzin z dzieckiem w wieku do lat 3 poprzez częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku lub w klubie dziecięcym. Więcej informacji...

12

Karta Mieszkańca

Wprowadzenie Karty Mieszkańca umożliwi korzystanie z różnych ulg w miejskich instytucjach, zwiększając dostępność oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej.