Biłgoraj Głosuje W Wyborach Samorządowych - zależy nam na Twoim udziale

Komitet wyborczy wyborcow niezalezni - logo

Głosuję na Niezależnych - wybieram świadomie

Tomasz Silezin

Kandydat na radnego miasta Biłgoraja

Nazywam się Tomasz Silezin, 42 lata. Przez lata pracy jako lekarz zdobyłem cenne doświadczenie, które teraz chciałbym wykorzystać na rzecz rozwoju Biłgoraja, miasta, do którego powróciłem z przekonaniem, że mogę tu wnieść realną zmianę. Moje życie zawodowe poświęciłem nie tylko leczeniu i pomocy pacjentom, ale także budowaniu relacji opartych na zaufaniu i empatii – wartościach, które są fundamentem mojego podejścia do pracy społecznej i samorządowej.

W Biłgoraju widzę ogromny potencjał, który chciałbym pomóc rozwijać, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt naszej wspólnoty. Moja profesjonalna ścieżka pozwoliła mi zrozumieć skomplikowaną strukturę systemu ochrony zdrowia oraz potrzeby zdrowotne społeczeństwa, co uważam za kluczowe w planowaniu przyszłości miasta, w którym każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku czy statusu społecznego, powinien mieć dostęp do wysokiej jakości usług medycznych. Jestem przekonany, że dzięki wspólnym działaniom możemy zbudować społeczność, w której każdy czuje się bezpiecznie i doceniony, tworząc lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

Jako mąż i ojciec, mocno zakorzeniony w lokalnej społeczności, szczególnie bliskie mojemu sercu są inicjatywy wspierające rodziny oraz dzieci. Wizja Biłgoraja jako miasta przyjaznego rodzinom, z bogatą ofertą edukacyjną, kulturalną i rekreacyjną, jest dla mnie priorytetem. Chcę działać na rzecz miejsc, które będą sprzyjać integracji społecznej, aktywności fizycznej oraz rozwojowi pasji i talentów naszych mieszkańców.

Zaangażowanie w lokalne inicjatywy społeczne i kulturalne pokazało mi, jak ważna jest współpraca między mieszkańcami, samorządem a sektorem prywatnym w tworzeniu żywej, dynamicznej społeczności. Jako radny, będę dążył do budowania mostów pomiędzy różnymi grupami społecznymi, promując projekty, które zwiększają jakość życia w Biłgoraju.

Zobowiązuję się do pracy pełnej skromności, ale i determinacji, by wspólnie z mieszkańcami i innymi członkami rady miasta kształtować przyszłość Biłgoraja. Wspólnie możemy sprawić, że nasze miasto stanie się miejscem, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, tworząc przestrzeń do życia, o której marzymy dla siebie i dla przyszłych pokoleń.

Odkryj mój okręg wyborczy. Zobacz jakie ulice wchodzą w jego skład i gdzie możesz oddać na mnie swój głos.