Biłgoraj Głosuje W Wyborach Samorządowych - zależy nam na Twoim udziale

Komitet wyborczy wyborcow niezalezni - logo

Głosuję na Niezależnych - wybieram świadomie

Jacek Piskorski

Kandydat na radnego miasta Biłgoraja

Mając 54 lat i będąc głęboko związany z Biłgorajem, gdzie przeżyłem całe swoje życie – od najwcześniejszych lat edukacji po rozwijanie sportowych pasji na boiskach BKS Łada, przedstawiam swoją kandydaturę na radnego. Moje życie zawodowe i akademickie zawsze było związane z rozwojem społeczności lokalnej; jestem absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie zdobyłem wykształcenie wyższe w dziedzinie socjologii samorządowej. Poszerzyłem też swoje kompetencje, ukończając studia podyplomowe z Zarządzania w Administracji i Samorządzie Terytorialnym na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej oraz studia podyplomowe z Zarządzania Organizacjami Sportowymi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Moja 17-letnia praca jako radny rady miasta w Biłgoraju, gdzie pełniłem rolę Przewodniczącego Komisji oraz Wiceprzewodniczącego Rady, pozwoliła mi na zgłębienie funkcjonowania samorządu i zdobycie cennego doświadczenia. Obecnie jako Kierownik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, codziennie angażuję się w życie społeczności lokalnej.

Moja energia i zaangażowanie w działalność społeczną, stowarzyszenia oraz kluby sportowe świadczą o gotowości do podejmowania nowych wyzwań. Wierzę, że moje doświadczenie, wiedza i nieustająca chęć działania są kluczowe dla dalszego rozwoju Biłgoraja. Stawiam na dialog, współpracę i otwartość na potrzeby mieszkańców, mając na celu wspólne budowanie lepszej przyszłości dla naszej społeczności.

Zaangażowanie w życie samorządowe Biłgoraja to dla mnie nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim pasja. Przez lata udziału w lokalnej polityce zdobyłem unikalne doświadczenie, które pozwala mi zrozumieć złożoność zarządzania miastem oraz potrzeby jego mieszkańców. Moje kompetencje w zarządzaniu projektami samorządowymi i doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej są fundamentem, na którym chcę budować swoją dalszą pracę na rzecz wspólnoty. 

Jako osoba, która z powodzeniem łączyła obowiązki radnego z zarządzaniem w sektorze publicznym, jestem przekonany, że moja wiedza i umiejętności mogą przyczynić się do jeszcze efektywniejszego rozwoju Biłgoraja. Moim celem jest nie tylko kontynuowanie dotychczasowych inicjatyw, ale również wprowadzanie nowych rozwiązań, które będą odpowiadać na dynamicznie zmieniające się potrzeby naszej społeczności. Chcę, by Biłgoraj był miejscem przyjaznym dla wszystkich mieszkańców, miastem, które rozwija się nie tylko pod kątem infrastruktury, ale także jako centrum kultury, edukacji i sportu, dając tym samym każdemu możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Odkryj mój okręg wyborczy. Zobacz jakie ulice wchodzą w jego skład i gdzie możesz oddać na mnie swój głos.