Biłgoraj Głosuje W Wyborach Samorządowych - zależy nam na Twoim udziale

Komitet wyborczy wyborcow niezalezni - logo

Głosuję na Niezależnych - wybieram świadomie

Jolanta Oleszczak

Kandydatka na radną miasta Biłgoraja

Nazywam się Jolanta Oleszczak i od urodzenia jestem związana z Biłgorajem, miastem, które nieustannie kształtuje moje wartości i przekonania. Ta głęboka więź skłoniła mnie do kandydowania na radną, z przekonaniem, że wspólnie możemy sprawić, iż nasze miasto stanie się jeszcze lepsze. Moim celem jest przemienić Biłgoraj w miejsce, gdzie priorytety takie jak bezpieczeństwo, rozwój i ekologia łączą się z oczekiwaniami mieszkańców.

Zaangażuję się w prace nad infrastrukturą drogową, by zwiększyć bezpieczeństwo i komfort życia w naszym mieście. Pragnę również wspierać młode talenty w sztuce, nauce i sporcie, uważając ich sukces za sukces wspólnoty. Organizowane imprezy i warsztaty będą sprzyjać integracji i rozbudzaniu zainteresowań mieszkańców Biłgoraja. Ponadto, zobowiązuję się do promowania działań na rzecz czystego powietrza, co jest niezbędne dla naszego wspólnego zdrowia i dobrostanu. Jestem gotowa słuchać Waszych głosów i wspólnie pracować nad rozwiązaniami, które uczynią Biłgoraj miastem jeszcze bardziej przyjaznym dla wszystkich jego mieszkańców.

Jestem przekonana, że otwarty dialog z mieszkańcami Biłgoraja pozwoli mi lepiej zrozumieć i skutecznie reagować na ich potrzeby. Jako Wasza radna, zamierzam być głosem społeczności, dążąc do realizacji projektów, które będą służyć dobru wspólnemu.

Moje zaangażowanie w życie miasta, połączone z uczciwością i pasją do działania, stanowi fundament mojej kandydatury. Razem możemy sprawić, że Biłgoraj stanie się jeszcze piękniejszy, bezpieczniejszy i bardziej przyjazny dla nas wszystkich. Dajmy sobie szansę na pozytywną zmianę. W najbliższych wyborach proszę o wsparcie i głos na mnie, Jolantę Oleszczak. Razem napiszmy nowy rozdział w historii naszego miasta. Dziękuję za zaufanie i gotowość do wspólnego działania.

Odkryj mój okręg wyborczy. Zobacz jakie ulice wchodzą w jego skład i gdzie możesz oddać na mnie swój głos.