Biłgoraj Głosuje W Wyborach Samorządowych - zależy nam na Twoim udziale

Komitet wyborczy wyborcow niezalezni - logo

Głosuję na Niezależnych - wybieram świadomie

Piotr Karczewski

Kandydat na radnego miasta Biłgoraja

Nazywam się Piotr Karczewski. Moje życie zawodowe i prywatne ugruntowało się tutaj w Biłgoraju, gdzie wraz z żoną i naszymi dziećmi stworzyliśmy kochający dom. Moja edukacyjna ścieżka obejmuje średnie wykształcenie zawodowe, które zdobyłem, kończąc szkołę zasadniczą zawodową po etapie szkoły ogólnej.

Działalność społeczna stanowi dla mnie fundament życia w społeczności. Wieloletnie zaangażowanie w sprawy miasta pozwoliło mi zgłębić i zrozumieć potrzeby naszej wspólnoty. 

Dzięki temu dostrzegam obszary, które wymagają zmian i ulepszeń. Wraz z moją rodziną aktywnie uczestniczymy w życiu społecznym, a nasz wspólny udział w akcjach charytatywnych, takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jest wyrazem naszej solidarności i chęci niesienia pomocy innym. To zaangażowanie jest odzwierciedleniem moich wartości i przekonań, które chciałbym wprowadzić w życie jako radny..

Decyzja o kandydowaniu wynika z głębokiej potrzeby wprowadzenia pozytywnych zmian, które sprawią, że życie w naszym mieście stanie się lepsze dla nas wszystkich. Wierzę, że dzięki współpracy, otwartości na dialog i gotowości do podejmowania wyzwań, jesteśmy w stanie osiągnąć znaczące postępy i zbudujemy silną, zintegrowaną społeczność. 

Dążę do tego, aby nasze miasto rozwijało się w sposób zrównoważony, z należytą uwagą na potrzeby każdego mieszkańca, bez względu na jego pochodzenie czy status społeczny. Pragnę, aby Biłgoraj był miejscem, gdzie każdy może znaleźć dla siebie przestrzeń do rozwoju, bezpieczeństwa i szczęścia. Moim celem jest pracować na rzecz wszystkich mieszkańców, aby nasze miasto było jeszcze bardziej przyjazne, nowoczesne i otwarte na przyszłość.

Odkryj mój okręg wyborczy. Zobacz jakie ulice wchodzą w jego skład i gdzie możesz oddać na mnie swój głos.