Biłgoraj Głosuje W Wyborach Samorządowych - zależy nam na Twoim udziale

Komitet wyborczy wyborcow niezalezni - logo

Głosuję na Niezależnych - wybieram świadomie

Danuta Idzik

Kandydatka na radną miasta Biłgoraja

Nazywam się Danuta Idzik. Jestem absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego oraz dwukierunkowych studiów podyplomowych na UMCS w Lublinie. Moja kariera zawodowa obejmuje 27 lat pełnienia funkcji dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum, co pozwoliło mi na głębokie zrozumienie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych młodego pokolenia. Dodatkowo, przez 8 lat miałam zaszczyt być Przewodniczącą Rady Osiedla Piaski, gdzie angażowałam się w działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców naszej społeczności.

Moja decyzja o kandydowaniu wynika z głębokiego przekonania o konieczności zmian i dalszego rozwoju Biłgoraja. Chciałabym wykorzystać moje doświadczenie i wiedzę, aby wspierać inicjatywy, które przyczynią się do poprawy warunków życia w naszym mieście, sprawiając, że stanie się ono jeszcze lepszym miejscem dla obecnych i przyszłych pokoleń. Obecnie pełnię funkcję Prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz jestem sekretarzem Rady Seniorów. Te role pozwoliły mi na bliższe poznanie i zrozumienie potrzeb starszej części naszej społeczności.

Moje zaangażowanie w życie społeczne i edukacyjne Biłgoraja jest odzwierciedleniem mojej pasji do służenia innym i pragnienia budowania silnej, zjednoczonej społeczności. Wierzę, że moje doświadczenie jako dyrektor szkoły, przewodnicząca rady osiedla, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku i sekretarz Rady Seniorów, daje mi unikalne perspektywy i narzędzia, które mogą być wykorzystane do wspierania i przyspieszania rozwoju Biłgoraja.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do wsparcia mojej kandydatury. Razem możemy dokonać zmian, które uczynią nasze miasto jeszcze lepszym miejscem do życia, nauki, pracy i wypoczynku. Wasze poparcie i zaufanie są dla mnie nieocenione w dążeniu do realizacji naszych wspólnych celów dla dobra Biłgoraja.

Odkryj mój okręg wyborczy. Zobacz jakie ulice wchodzą w jego skład i gdzie możesz oddać na mnie swój głos.