Biłgoraj Głosuje W Wyborach Samorządowych - zależy nam na Twoim udziale

Komitet wyborczy wyborcow niezalezni - logo

Głosuję na Niezależnych - wybieram świadomie

Ewa Godlewska-Harkot

Kandydatka na radną miasta Biłgoraja

Urodziłam się 41 lat temu we Wrocławiu, ale od trzynastu lat moim domem jest Biłgoraj, gdzie buduję życie u boku mojego męża Roberta i naszych dwóch synów, Antosia oraz Krzysztofa. Moja edukacyjna ścieżka rozpoczęła się od studiów magisterskich z biologii i diagnostyki laboratoryjnej, a swoją wiedzę poszerzyłam, kończąc studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Od siedmiu lat pracuję jako koordynator laboratorium w Arion Szpitalach, gdzie z pasją i zaangażowaniem dążę do poprawy jakości usług medycznych.

Chciałabym skoncentrować moje działania polityczne i społeczne na podnoszeniu jakości życia mieszkańców Biłgoraja. Planuję skupić się na modernizacji infrastruktury miejskiej, w tym osiedli i placów zabaw, aby stały się one bezpiecznymi i aktywnymi miejscami dla rodzin. Mam zamiar dążyć do mądrego i przejrzystego zarządzania budżetem miasta, z osobistym zaangażowaniem w obszarach wspierających rozwój sportu, kultury i zdrowia. 

Chcę tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży, dbając jednocześnie o dostępność i otwartość obiektów sportowych i kulturalnych. Moje działania zamierzam opierać na zasadzie empatii i szacunku do każdego człowieka, co przejawia się w gotowości do pomocy i wsparcia w każdej potrzebie. Planuję aktywnie słuchać mieszkańców Biłgoraja, będąc gotową do reagowania i podejmowania wyzwań, które przed nami stoją. Moja otwartość i wrażliwość na potrzeby innych będą fundamentem mojej działalności społecznej i politycznej. Wierząc w siłę współpracy i dialogu, proszę o wasze zaufanie i głos, aby móc kontynuować pracę na rzecz lepszego jutra naszego miasta. Moje życiowe motto, „Traktuj ludzi tak, jak sama chciałabym być traktowana”, nie tylko będzie kierować moimi działaniami, ale jest również przesłaniem, które chcę przekazać każdemu, kto myśli o przyszłości naszej wspólnoty.

Odkryj mój okręg wyborczy. Zobacz jakie ulice wchodzą w jego skład i gdzie możesz oddać na mnie swój głos.